Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego: jak działa ubezpieczenie OC?

Wstęp Rola radcy prawnego w życiu społecznym i gospodarczym jest nieoceniona. To właśnie oni pomagają osobom prywatnym i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów prawnych, udzielając